1

Cercetare – dezvoltare

Bydan@omnidata.ro

Omnidata s.a. prin departamentul de cercetare dezvoltare a realizat sau are în curs de finalizare proiecte de cercetare. Din preocupările noastre amintim:
– Sistem de achiziţie video de mare viteză:
– Sistem de comunicaţii in condiţii de bruiaj radio;
– Aparat de detecţie supravieţuitori;
– Explozoare 1-16 canale;
– Robot de inspecţie video;
– Robot de intervenţie antiteroristă
– Sistem de comunicaţii în condiţii de bruiaj
– Sistem de blocare de radiofrecvenţă în gama 450 MHz-2500 MHz;
– Robot aerian cu rază scurtă de acţiune;
– Robot aerian cu rază lungă de acţiune
– Platformă video stabilizată.
Metoda şi Echipament pentru testarea profilelor longitudinale ale arterelor rutiere în regim dinamic – PROLOG
Raport de autoevaluare a activităţii de cercetare a S.C. Omnidata S.A.