1

Home

Bydan@omnidata.ro
Omnidata s.a. este o societate comercială pe acțiuni cu capital privat integral românesc.Scurt istoric:
1996 – Anul infiinţării. Activităţi de comerţ cu componente de calculator.
1997 – Începe proiectarea, instalarea şi punerea în funcţiune a reţelelor de calculatoare cablate.
1998 – Începe proiectarea, instalarea şi punerea în funcţiune a reţelelor de calculatoare cu transmisii wireless.
1999 – Începe proiectarea, instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor de transmisii de date prin satelit.
2001 – Creează departamentul de cercetare-dezvoltare.
din 2001 până în prezent:
– Dezvoltă mai multe produse pentru instituţii guvernamentale și companii private;
– Dezvoltă proiecte complexe pentru companii private şi instituţii guvernamentale;
– Participă la peste 20 de proiecte de cercetare în cadrul unor programe naţionale.
2010 – Creează departamentul de bio-nano-tehnologii pentru decontaminari sol/apa/aer.
 2013 – Devine partener in proiectul EDEN – finanțat prin programul FP7 al UE. https://www.eden-security-fp7.eu/

2015 -Devine membru fondator al ITSC – Institutul de Training, Studii și Cercetari pentru vehicule fără pilot (www.vehiculefarapilot.ro)